0902 937 655

CB tép (MCB)1P 10A 4500 Legrand | 402153

Tên sản phẩm: CB tép (MCB)1P 10A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 10A

Mã sản phẩm: 402153