0902 937 655

RCD 4P 40A 100mA RX3 Legrand | 602150

Tên sản phẩm: RCD 4P 40A 100mA Legrand

Dòng định mức (In) : 40A

4P ~ 400V

Dòng rò: 100mA

Xuất xứ: Pháp

Mã sản phẩm: 602150