0902 937 655

RCD 4P 25A 30mA RX3 Legrand | 602146

Tên sản phẩm: RCD 4P 25A 30mA Legrand

Dòng định mức (In) : 25A

4P ~ 400V

Dòng rò: 30mA

Xuất xứ: Pháp

Mã sản phẩm: 602146