0902 937 655

Phích cắm di động kín nước 63A 2P+E 200/250V, IP67 – 058700