0902 937 655

Ổ cắm mạng đơn CAT5E Galion 282460

Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng đơn CAT5E Galion

Màu: Trắng

Mã sản phẩm: 282460