0902 937 655

Ổ cắm gắn nổi kín nước 125A, 3P+N+E 415V, IP67 – 059107