0902 937 655

Ổ cắm đôi Arteor 3 cực chuẩn Âu-Mỹ – 572633

Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi Arteor 3 cực chuẩn Âu-Mỹ

Màu: Xám

Mã sản phẩm: 5 726 33