0902 937 655

Ổ cắm đôi Arteor 3 cực chuẩn Âu-Mỹ – 572133

Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi Arteor 3 cực chuẩn Âu-Mỹ

Màu: Trắng

Mã sản phẩm: 5 721 33