0902 937 655

Ổ cắm điện thoại RJ11 Arteor – 572300

Tên sản phẩm: Ổ cắm điện thoại RJ11 Arteor

Màu: Trắng

Mã sản phẩm: 5 723 00