0902 937 655

Ổ cắm Arteor 2 cực chuẩn Âu-Mỹ – 572104

Tên sản phẩm: Ổ cắm Arteor 2 cực chuẩn Âu-Mỹ

Màu: Trắng

Mã sản phẩm: 5 721 04