0902 937 655

Ổ cắm 3 cực Mallia chuẩn Âu-Mỹ – xám bạc – 283503

Tên sản phẩm: Ổ cắm 3 cực Mallia chuẩn Âu-Mỹ – xám bạc

Màu: Xám bạc

Mã sản phẩm: 283503