0902 937 655

Ổ cắm 3 cực Mallia chuẩn Âu-Mỹ – 281103

Tên sản phẩm: Ổ cắm 3 cực Mallia chuẩn Âu-Mỹ

Màu: Trắng

Mã sản phẩm: 281103