0902 937 655

Ổ cắm 2 cực Âu-Mỹ có màng che, 16A-250V (có phân cực), 1 mô-đun – 654320