0902 937 655

MCCB DPX³ 1600 – giải phóng từ nhiệt – 4P – Icu 50 kA (400 V~) – 422269