0902 937 655

MCCB DPX³ 1600 – giải phóng từ nhiệt – 3P – Icu 100 kA (400 V~)-422289