0902 937 655

Mặt viền vuông 4 mô-đun (2×2), kính trắng-575084