0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 6 module màu pixel KA4806MW

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 6 module màu pixel KA4806MW

Màu: pixel

Mã sản phẩm: KA4806MW

Chất liệu: pixel effect
Kích thước: 86 x 192.5mm