0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 6 module màu night KA4806DG

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 6 module màu night KA4806DG

Màu: night

Mã sản phẩm: KA4806DG

Chất liệu: polyme

Kích thước: 86 x 192.5mm