0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 4 module màu trắng KA4804KW

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 4 module màu trắng KA4804KW

Màu: trắng

Mã sản phẩm: KA4804KW

Chất liệu: polyme

Kích thước: 86 x 147.5mm