0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 4 module màu sky KA4804DA

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 4 module màu sky chất liệu polyme

Màu: sky

Mã sản phẩm: KA4804DA

Chất liệu: polyme

Kích thước: 86 x 147.5mm