0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 4 module màu night KA4804DG

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 4 module màu night KA4804DG

Màu: night

Mã sản phẩm: KA4804DG

Chất liệu: polyme

Kích thước: 86 x 147.5mm