0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 4 module màu cát KA4804KM

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 4 module màu cát

Màu: vàng cát

Mã sản phẩm: KA4804KM

Chất liệu:polyme

Kích thước: 86 x 147.5mm