0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 4 module màu aura KA4804DM

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 4 module màu aura KA4804DM

Màu: aura

Mã sản phẩm: KA4804DM

Chất liệu: polyme

Kích thước: 86 x 147.5mm