0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2x4P 71mm màu pixel KA4802M4MW

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2x4P 71mm màu pixel

Màu: màu pixel

Mã sản phẩm: KA4802M4MW

Chất liệu: pixel effect
Kích thước: 86 x 315.5mm