0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2x4P 71mm màu night KA4802M4DG

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2x4P 71mm màu night

Màu: night

Mã sản phẩm: KA4802M4DG

Chất liệu: polyme
Kích thước: 86 x 315.5mm