0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2x3P 71mm màu vàng KA4802M3ZW

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2x3P 71mm màu vàng

Màu: vàng

Mã sản phẩm: KA4802M3ZW

Chất liệu: polyme
Kích thước: 86 x 244.5mm