0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2x3P 71mm màu optic KA4802M3MM

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2x3P 71mm màu optic

Màu: optic

Mã sản phẩm: KA4802M3MM

Chất liệu: pixel effect
Kích thước: 86 x 244.5mm