0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2x3P 71mm màu đồng KA4802M3ZM

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2x3P 71mm màu đồng

Màu: đồng

Mã sản phẩm: KA4802M3ZM

Chất liệu: polyme
Kích thước: 86 x 244.5mm