0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2x3P 71mm màu aura KA4802M3DM

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2x3P 71mm màu aura
Màu: aura
Mã sản phẩm: KA4802M3DM
Chất liệu: polyme
Kích thước: 86 x 244.5mm