0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2x2P 71mm màu vàng KA4802M2ZW

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2x2P 71mm màu vàng
Màu: vàng
Mã sản phẩm: KA4802M2ZW
Chất liệu: polyme
Kích thước: 86 x 173.5mm