0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2x2P 71mm màu sky KA4802M2DA

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2x2P 71mm màu sky KA4802M2DA
Màu: sky
Mã sản phẩm: KA4802M2DA
Chất liệu: polyme
Kích thước: 86 x 173.5mm