0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2x2P 71mm màu pixel KA4802M2MW

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2x2P 71mm màu pixel KA4802M2MW
Màu: pixel
Mã sản phẩm: KA4802M2MW
Chất liệu: polyme
Kích thước: 86 x 173.5mm