0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2x2P 71mm màu night KA4802M2DG

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2x2P 71mm màu night
Màu: night
Mã sản phẩm: KA4802M2DG
Chất liệu: polyme
Kích thước: 86 x 173.5mm