0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2x2P 71mm màu đồng KA4802M2ZM

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2x2P 71mm màu đồng
Màu: đồng
Mã sản phẩm: KA4802M2ZM
Chất liệu: polyme
Kích thước: 86 x 173.5mm