0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2x2P 71mm màu aura KA4802M2DM

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2x2P 71mm màu aura KA4802M2DM
Màu: aura
Mã sản phẩm:  KA4802M2DM
Chất liệu: polyme
Kích thước: 86 x 173.5mm