0902 937 655

Mặt công tắc Bticino Living Now 2 module màu night KA4802DG

Tên sản phẩm: Mặt công tắc Bticino Living Now 2 module màu night
Mã sản phẩm: KA4802DG
Chất liệu: polyme
Màu: night
Kích thước: 86 x 102.5mm