0902 937 655

Mặt che nhựa trắng Arteor 8 Module tiêu chuẩn Anh 576700

Tên sản phẩm: Mặt che nhựa trắng Arteor 8 Module tiêu chuẩn Anh
Mã sản phẩm: 576700
Màu sắc: trắng
Kích thước: 252.5 x 92 mm
Hãng sản xuất: Legrand