0902 937 655

Mặt Che Axolute Màu Kính Trắng 3M HA4803VSA

Tên sản phẩm: Mặt che Axolute Màu Kính Trắng 3M
Hình dạng: Hình chữ nhật
Kích thước: 95×127 mm
Xuất xứ: Ý 
Chất liệu: Thủy tinh 
Mã sản phẩm: HA4803VSA