0902 937 655

Mặt Che Axolute Màu Đỏ 3M | HA4803RC

Tên sản phẩm: Mặt che Axolute Màu Đỏ 3M

Hình dạng: Hình chữ nhật

Kích thước: 95×127 mm

Xuất xứ: Ý 

Chất liệu: Kim Loại

Mã sản phẩm:  HA4803RC