0902 937 655

Mặt Che Axolute Màu Đá Đen 3M HA4803RLV

Tên sản phẩm: Mặt che Axolute Màu Đá Đen 3M
Hình dạng: Hình chữ nhật
Kích thước: 95×127 mm
Xuất xứ: Ý 
Chất liệu: Đá tự nhiên
Mã sản phẩm: HA4803RLV