0902 937 655

Mặt Che Axolute Màu Đá Đen 3M | HA4803RLV

Tên sản phẩm: Mặt che Axolute Màu Đá Đen 3M

Hình dạng: Hình chữ nhật

Kích thước: 95×127 mm

Xuất xứ: Ý 

Chất liệu: Đá tự nhiên

Mã sản phẩm: HA4803RLV