0902 937 655

Mặt Che Axolute Màu Chrome 3M | HA4803CR

Tên sản phẩm: Mặt che Axolute Màu Chrome 3M

Hình dạng: Hình chữ nhật

Kích thước: 95×127 mm

Xuất xứ: Ý 

Chất liệu: Kim loại

Mã sản phẩm: HA4803CR