0902 937 655

Mặt Che Axolute Kính Đen Bóng 3M | HA4803VNB

Tên sản phẩm: Mặt che Axolute Kính Đen Bóng 3M

Hình dạng: Hình chữ nhật

Kích thước: 95×127 mm

Xuất xứ: Ý 

Chất liệu: Thủy tinh 

Mã sản phẩm: HA4803VNB