0902 937 655

Mặt che 3 module màu trắng Living Now LEGRAND | KA4803KW

Tên sản phẩm: Mặt che 3 module màu trắng Living Now

Mã sản phẩm: KA480KW

Màu sắc: trắng

Chất liệu: công nghệ polyme