0902 937 655

Khung đỡ gắn phẳng Plexo 1 gang – màu xám – 069681