0902 937 655

Hộp âm sàn 8 module, mặt thép không gỉ (2×4) – 054022

Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 8 module mặt thép không gỉ (2×4)

Loại bề mặt: Thép không gỉ

Mã sản phẩm: 0 540 22