0902 937 655

Hộp âm sàn 8 module, mặt nhôm (2×4) – 054013

Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 8 module mặt nhôm

Loại bề mặt: Nhôm

Mã sản phẩm: 0 540 13