0902 937 655

Hộp âm sàn 8 module, mặt đồng thau (2×4) – 054018

Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 8 module mặt đồng thau (2×4)

Loại bề mặt: Đồng thau

Mã sản phẩm: 0 540 18