0902 937 655

Hộp âm sàn 6 module, mặt nhôm (2×3)- 054012

Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 6 module, mặt nhôm (2×3)

Loại bề mặt: Nhôm

Mã sản phẩm: 0 540 12