0902 937 655

Hộp âm sàn 6 module, mặt đồng thau (2×3)- 054017

Tên sản phẩm: Hộp âm sàn 6 module mặt đồng thau (2×3)

Loại bề mặt: Đồng thau

Mã sản phẩm: 0 540 17