0902 937 655

Đế có tới 4 ổ cắm cho bộ kết hợp P17 – 16 A – 441 x 265 mm – 057705